Zásady používania a ošetrovania nábytku

Vážený zákazník,
ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou nábytku či bytových doplnkov.
Aby Vám tovar dlho a spoľahlivo slúžil, potrebuje údržbu a šetrné zaobchádzanie.
Nájdite si čas na prečítanie nižšie uvedených informácií, aby ste sa oboznámili s údržbou a niektorými vlastnosťami nami predávaných produktov.
ZÁSADY POUŽÍVANIA NÁBYTKU  
Ochranný,
obalový a prepravný materiál odstraňujte z nábytku opatrne. Nôž, alebo nožničky používajte tak , aby ste neprerezali, príp. nepoškrabali samotný tovar. Dávajte pozor na spinky, resp. iný spojovací materiál, vyhnete sa tak poraneniu.
Nábytok, ktorý sa dodáva v demonte, montujte podľa návodu priloženého ku konkrétnemu tovaru. Montujte ho na zemi na podložke, zabránite poškodeniu podlahy.
Nábytok treba používať v súlade s jeho konštrukciou a určením.
Nábytok musí byť postavený na vodorovnom povrchu. Po umiestnení tovaru na miesto určenia skontrolujte, či sa jednotlivé diely nekývajú. V prípade nerovnej podlahy môžete pod nožičky nábytku položiť filcové podložky, bežne dostupné v obchodoch. Protišmykové podložky použite aj v prípade, že máte inú podlahu ako koberec. Predídete nielen poškodeniu podlahy ale aj posunu nábytku po podlahe (hlavne pri posteliach a sedacom nábytku).
Nábytok pri premiestňovaní nikdy neťahajte ani netlačte po podlahe. Premiestňujte ho iba uchopením a nadvihnutím spodnej časti, príp. rámu. Nenamáhajte pri presúvaní opierky alebo područky sedacích súprav, či úchytky skríň a komôd. Po premiestnené nábytku vizuálne skontrolujte, či nedošlo k posunutiu nožičiek a či sa jednolivé diely nekývajú. Najmä pri posteliach dbajte na to, aby bola nožička strednej priečky osadená vždy kolmo na podlahu a aby kovanie, na ktorom je položený rošt ostalo pevne na svojom mieste.
Nábytok musí byť používaný v uzavretých miestnostiach, suchých a zabezpečených pred vplyvmi rôznych činiteľov, ktoré by mohli spôsobiť jeho trvalé poškodenie, ako aj mimo dosahu priameho slnečného svetla. Kolísavá teplota či príliš vysoká, alebo nízka vlhkosť škodia nábytku tým, že dochádza k rozpínaniu konštrukčných materiálov a porušeniu spojov, čo sa najčastejšie prejaví vŕzganím (hlavne pri posteliach a sedacom nábytku). Klimatické podmienky pre užívateľov nábytku sú nasledovné:
relatívna vlhkosť vzduch 40 – 60 %
teplota 15 – 30 ºC.
Nábytok nesme byť postavený vo vzdialenosti od aktívnych zdrojov tepla (ohrievače, pece, kozuby, radiátory) menšej ako 0,5 m.
Čalúnený nábytok zaťažujte rovnomerne. Napr. obľúbený sedák kresla oproti TV môže po určitom čase viac zmäknúť ,ako tie menej používané časti sedačky. Nezabúdajte, že sedacia súprava má niekoľko častí, ktoré slúžia na rôzne účely. Sedák slúži na sedenie, operadlo/operadlový vankúš na opieranie chrbta. Opierky na ruky (područky) zasa na opieranie rúk. Rozkladacie sedacie súpravy slúžia iba na príležitostné spanie. Každú časť používajte k tomu, k čomu je určená.
Povrchy nábytku (stoly, príborníky, komody, skrinky, konferenčné, písacie stolíky) chráňte pred priamym pôsobením horúcich nádob, vody a rozpúšťadiel.
Neodporúčame skákať po nábytku, sedacích súpravách, posteliach, matracoch.
Domáce zvieratá, hlavne psy a mačky, dokážu v priebehu veľmi krátkeho času poškodiť a zničiť povrch nábytku, každú poťahovú látku alebo kožu. Nepúšťajte ich preto na sedaciu súpravu , či postel a nenechávajte ich bez dozoru.
OŠETROVANIE NÁBYTKU 
Vo všeobecnosti na čistenie nábytku od prachu odporúčame použiť biele, suché, jemné a hebké textílie (bavlnené, flanelové alebo flisové utierky), najlepšie s antistatickou úpravou.
V prípadne väčšieho znečistenia postupujte takto:

MASÍVNY A DYHOVANÝ NÁBYTOK
-na drevený (masív, dyha) nábytok povrchovo upravený moridlami a polyuretánovými lakmi použite bežné saponátové čistiace prostriedky. Bielu jemnú/mäkku handričku namočíme do roztoku, dôkladne (skoro dosucha) vyžmýkame a znečistenie odstránime.  Nie je vhodné použitie prostriedkov s abrazívnymi prídavkami (prášky/tekuté prášky). Očistený povrch treba IHNEĎ dosucha utrite mäkkou textíliou. Na zvýšenie estetického vzhľadu odporúčame nábytok ošetriť špeciálnymi prostriedkami na nábytok (nie mastnými). POZOR! Nie všetky čistiace prostriedky určené na ošetrovanie nábytku sú určené na ošetrovanie lakovaného nábytku!
-povrchová úprava masívneho nábytku prípravkami na báze prírodných voskovaných olejov neposkytuje až takú vysokú ochranu proti vlhkosti a mechanickému poškodeniu ako lakovanie. Odolnosť voči vode a iným tekutinám je cca 1 min. Normálne čistenie je možné vykonávať handričkou jemne zvlhčenou na vlhkosť zodpovedajúcej vlhkosti ľudskej ruky. Odporúčame použiť bielu mäkkú handričku z materiálu, ktorý nepúšťa vlákna, napríklad flisové utierky. V žiadnom prípade sa nesmú použiť koncentrované alebo abrazívne čistiace prostriedky (čistiace pasty, kaše, prášky a iné látky schopné poškriabať plochu).​
Drevený nábytok alebo drevené časti čalúneného nábytku nie je vhodné čistiť prostriedkami na báze alkoholu alebo agresívnymi chemickými látkami, čpavkom, benzínmi, rozpúšťadlami a podobne. Taktiež nie je vhodné špinu odstraňovať mechanicky: zoškrabovaním, kefovaním a pod., aby nedošlo k trvalému poškodeniu povrchovej úpravy.

LAKOVANÝ NÁBYTOK – LAK VYSOKÝ LESK/MATNÝ LAK
Vysokolesklé lakované povrchy sa dajú ľahko čistiť, pretože ich povrch je uzavretý. Nečistoty sa dajú odstrániť bez veľkej námahy. Dávajte si veľký pozor na to, aby používané handričky boli mimoriadne čisté a neobsahovali piesok či prášok. Znečistenie handričky, napr. zrnkami piesku (od čistiaceho prášku) alebo prachu, môže viesť k poškrabaniu povrchu. Za takéto poškodenie nemôže výrobca prevziať zodpovednosť. Odporúčame používať bavlnené handričky (nepoužívať handričky vyrobené z mikrovláken!), ktoré budú čisté a dôkladne vyprané, a na čistenie lakovaných plôch používať iba vodu so slabým roztokom saponátu.

LAMINOVANÁ ALEBO FÓLIOVANÁ DTD/MDF
Na tento druh materiálu je najideálnejšie používať iba mäkkú navlhčenú handričku a po zotrení čo najskôr úplne vysušiť. Mastnotu je možné odstrániť malým množstvom kuchynského saponátu, ktorý nepôsobí agresívne.Nepoužívajte drsné leštiace pomôcky ani žiadne prchavé chemické látky.

KOVOVÉ A SKLENENÉ ČASTI NÁBYTKU
Kovové časti, dverové závesy (pánty) a kovové výsuvy na zásuvkách čistíme len od prachu. Nie je potrebné premazávanie olejom a podobne. Sklenené časti – police, dvere a stolové pláty čistite prostriedkami na báze alkoholu alebo saponátovými čistiacimi prostriedkami. Po očistení povrch vyleštite mäkkou textíliou dosucha. V prípade čistenia skla s matovanou úpravou dbajte na to, aby ste stranu s touto úpravou mechanicky nepoškodili, nepoškriabali a pod., pretože táto úprava je vytvorená špeciálnym nástrekom na povrchu skla. 

ČALÚNENÝ NÁBYTOK
Na dlhodobé uchovanie vysokých úžitkových a estetických vlastností čalúneného nábytku je nutné vyvarovať sa vplyvom, ktoré naň negatívne pôsobia:
– vysoká vlhkosť, voda a rôzne tekutiny,
– nadmerné sucho a sálavé teplo,
– priame slnečné žiarenie.
Všetky tieto vplyvy nepriaznivo pôsobia aj na drevenú kostru, aj poťahovú látku a vrstvy materiálov pod ňou. Umiestnením nábytku do prostredia s priemernou vlhkosťou splníte jednu zo základných podmienok dlhej životnosti nábytku. Každá dlhšie pôsobiaca odchýlka od priemernej vlhkosti bytového prostredia sa na nábytku prejaví vznikom menších či väčších defektov, ktoré môžu nábytok znehodnotiť.

OŠETROVANIE ČALÚNENÝCH ČASTÍ

LÁTKA
bežné ošetrenie a čistenie (prach)
Prach z textilného čalúnenia odstránite pravidelným vysávaním. Vysávač nastavte vždy na najnižší sací výkon, aby nedošlo k poškodeniu poťahu alebo vrstiev pod ním (PES rúno, izolačné textilné materiály atď.).
PEVNÉ ČALÚNENIE – lokálne znečistenie (škvrny)
Pri menšom znečistení je vhodné použiť čistenie pomocou suchej peny (tepovanie).Používajte výlučne prípravky určené na ošetrovanie čalúneného nábytku a pred použitím si podrobne prečítajte návod na použitie. Pri čistení je dôležité dbať na to, aby nedošlo k úplnému premáčaniu tkaniny. Tým zabránite jej zrážaniu, zmenám povrchu a vsiaknutiu vody do čalúnenej výplne. 
Je dôležité pokúsiť sa odstrániť znečistenie hneď, ako k nemu došlo. Čerstvé škvrny sa snažte odstrániť utierajúc ich dovnútra (od okraja škvrny smerom do stredu), aby sa zabránilo rozšíreniu škvŕn a stôp po vlhkosti.
Z čalúnenia odstráňte najprv tuhé nečistoty a rýchlo odsajte vlhkosť bielou nasiakavou tkaninou alebo špongiou.
Na olejové znečistenie alebo na odstránenie tekutín použite pijavý papier a následne čistíme vlhkou jemnou špongiou a rýchlo škvrnu vysajte. Potom očistite jemným mydlovým roztokom a následne postihnuté miesto nechajte uschnúť pri izbovej teplote. Používajte destilovanú vodu. Pri čistení vždy postupujte „od šitia k šitiu“ a nečistite iba znečistené miesto.
Hrubé zaschnuté znečistenie (kôrka na textílii) odstráňte lyžičkou alebo tupou stranou noža a potom postupujte rovnako, ako bolo spomenuté vyššie.
Látku nikdy nemykajte a neťahajte. V prípade, že má poťahová látka jemný vlas, látku jemne prečešte jemnou kefkou v smere vlasu.Po očistení musí zostať povrch vždy suchý. Až po dokonalom uschnutí postihnutého miesta pri izbovej teplote je možné používať výrobok bez ďalších obmedzení.
Vašu sedačku môžete zveriť do rúk odborníkom a objednať si odborné čistenie u profesionálnej firmy, ktorá tieto starosti vyrieši za vás.
ZVLIEKATEĽNÉ ČALÚNENIE
V prípade, že ste si zakúpili výrobok, z ktorého je možné poťahovú látku zvliecť, treba postupovať dvoma spôsobmi:
1.použiť pranie v práčke. Pri tomto spôsobe čistenia je potrebné dbať na to, aby pranie prebehlo pri nízkych teplotách a nízkych otáčkach,aby poťahová látka nestratila farebnosť a pružnosť a aj preto, lebo látky na čalúnenom nábytku sú zošívané polyesterovo-bavlnenou niťou, ktorá by sa mohla stiahnuť a mohlo by dôjsť k zvlneniu poťahu,
2.využiť služby profesionálnej čistiarne.
V oboch prípadoch je nevyhnutné rešpektovať pokyny a symboly na údržbu danej textílie.Rešpektovaním a dodržiavaním týchto pokynov môžete výrazne prispieť k predĺženiu životnosti výrobku, ktorý ste si u nás zakúpili.
Koža
Od prachu čistite bielou mäkkou handričkou navlhčenou v destilovanej vode. Minimálne 1- až 2-krát ročne používajte regeneračné prostriedky určené na ošetrovanie koženého nábytku, ktorým kožu nielen vyčistíte, ale aj ošetríte. Viď. Keralux Care. Ak by ste kožu pravidelne neregenerovali, časom by stratila svoju prirodzenú pružnosť a vláčnosť, a tak by mohlo dôjsť k jej popraskaniu a k znehodnoteniu celého výrobku. Odstraňovanie ťažších znečistení (napr. guľôčkové pero, atrament, krv, lak na nechty) by malo byť vykonané odborníkom. Platí však, že fľaky najčastejšie po istom čase splynú v koži. Na čistenie v žiadnom prípade nepoužívajte agresívne prostriedky (napr. benzín, acetón, lieh a pod.)
Priame slnečné svetlo škodí aj látke, aj koži. Preto vám odporúčame nevystavovať čalúnený nábytok jeho priamemu pôsobeniu. Používajte závesy, žalúzie, markízy a pod. Neexistuje materiál, ktorý by zniesol trvalé pôsobenie slnečného svetla bez toho, aby nevybledol.

Akčná ponuka
 • AMANTA-výpredaj
  2 001,00€1 599,00€
  AMANTA-výpredaj

  AMANTA-výpredaj

  text_manufacturer Jelínek text_modelAMANTA text_availability text_instock
  text_price 1 599,00€ 2 001,00€
  Založené na 0 recenziách.
  posteľ AMANTA zo spálne Amanta s nočnými stolíkmi
  prevedenie:dubový masív hr.40mm a 25mm:white/alder,povrchová úprava olej
  rozmer:-posteľ: vnútorný180x200,vonkajší:252x213/96cm
  nočný stolík je súčasťou postele
  pôvodná cena za zostavu:2001€
  výpredajová cena:1 599€
  POSTEĽ BEZ ROŠTOV A MATRACOV.TÚTO VÝBAVU SI VIETE ZVOLIŤ PODĽA VLASTNÉHO VÝBERU
  posteľ má úložný priestor
 • ANTIBACTERIAL fix
  309,00€154,50€
  ANTIBACTERIAL fix

  ANTIBACTERIAL fix

  text_manufacturer MATERASSO text_modelANTIBACTERIAL fix text_availability text_instock
  text_price 154,50€ 309,00€
  Založené na 0 recenziách.
  ANTIBACTERIAL fix
  Penový matrac,jadro ktorého tvorí kombinácia antibakteriálnej peny a PUR peny hustoty 28kg/m3.Povrch je tvarovo prerezaný pre čo najdetailnejšie prispôsobenie matraca telu užívateľa.
  Spodná strana profilovaná s tzv. "nopkami",napomáha dobrému odvádzaniu vlhkosti z matraca.
  Zvýhodnená cena154,50€/ks platí pri kúpe dvoch matracov do rozmeru 200x90.
  Viac info.na stiahnutie nižšie.
   
  typ:                                                 -penový matrac
  materiál:    -peny:PUR pena/antibakteriálna pena
  poťah:
   
  -ALOE VERA,odzipsovateľný a prateľný(60oC)
  štandardné rozmery v cm:
   
  -80x200,90x200(80x195,85x195,90x190),100x200
  -120x200,140x200,160x200,180x200
  možnosť výroby atypu(šírka/dĺžka):
    -áno (na celé cm do rozmeru š.180 cm a dl.220 cm)
  -pre nacenenie atypického rozmeru nás kontajtujte tu
  výška:
   
  -18cm
  nosnosť:
   
  -125kg
  záruka:
   
  -2 roky
  doporučený rošt:   -lamelový
  dodacia doba:   -pri "vákuo" balení 48 hodín na sklad predajne
  na stiahnutie:
   
     popis produktu
   SPÝTAJTE SA NA PRODUKT
  matrac je možné vyskúšať na predajni
 • ATUT
  1 449,40€724,70€
  ATUT

  ATUT

  text_manufacturer Klose text_modelATUT text_availability text_instock
  text_price 724,70€ 1 449,40€
  Založené na 0 recenziách.
  ATUT zostava:stôl+stoličky
  prevedenie:buková dyha/masív, morenie "koňak",sedák: látka 
  rozmer stola:85x130-170/75cm,rozkladací
   
  pôvodná cena za zostavu:1 449,40 €
  výpredajová cena:724,70€
   
 • Curem C2000
  840,00€420,00€
  Curem C2000

  Curem C2000

  text_manufacturer Hilding Anders text_modelCurem C2000 text_availability text_instock
  text_price 420,00€ 840,00€
  Založené na 0 recenziách.
  CUREM C2000
  Jednoducho pohodlný, tuhý pamäťový matrac Curem s dvojvrstvovou konštrukciou jadra:
  vrstva antibakteriálnej pamäťovej peny vysokého objemu odľahčuje a podopiera, prináša pocit stavu „beztiaže“,7-zónová ortopedická vrstva BaseMaster dodáva odrazovú pružnosť, vzdušnosť a prirodzenú tuhosť. Inteligentná profilácia Curem-Core výhodne optimalizuje tuhosť podľa zaťaženia.
    Zvýhodnená cena 420€/ks platí pri kúpe dvoch matracov v štandardných rozmeroch do 100x200.Atypické rozmery do rozmeru 100x200 cm je možné zakúpiť s prirážkou 10%.Viac info. na stiahnutie nižšie.
   
  typ:                                              -penový matrac
  materiál:    -peny:CuremfoamTM Base Master a Super Volume Visco 85kg/m3
  poťah:
   
  -Curem Galaxy,odzipsovateľný, prateľný
  štandardné rozmery v cm:
   
  -80x200,90x200(80x195,85x195,90x190),100x200
  -120x200,140x200,160x200,180x200,200x200
  možnosť výroby atypu(šírka/dĺžka):
    -áno (na celé cm do rozmeru š.200 cm a dl.240 cm)
  -pre nacenenie atypického rozmeru nás kontajtujte tu
  výška:
   
  -20 cm
  nosnosť:
   
  -130 kg
  záruka:
   
  -na jadro matraca až 10 rokov.Záruka je regresívna.
  Viac info. na stiahnutie nižšie.
  doporučený rošt:   -lamelový(vyššia trieda roštov),príp.polohovateľný
  dodacia doba:   -pri štandardných rozmeroch 14 dní
  na stiahnutie:   Čo je to Curem?
  AKCIOVÝ LETÁK
   
     SPÝTAJTE SA NA PRODUKT
       
 • CUREM C3500
  918,00€459,00€
  CUREM C3500

  CUREM C3500

  text_manufacturer Hilding Anders text_modelCUREM C3500 text_availability text_instock
  text_price 459,00€ 918,00€
  Založené na 0 recenziách.
  CUREM C 3500
  Pohodlný, pamäťový matrac Curem s pevnejšou podporou a voliteľnou výškou 22/25 cm. Telesný i duševný pocit stavu beztiaže, pohodlia a odľahčenia tela pri súčasne pevnejšom pocite ležania vďaka 3-vrstvovej konštrukcii.Dve pamäťové a jedna pružná pena CuremfoamTM v špeciálnom poradí a pomere.Pamäťové peny CuremfoamTM s inteligentnou technológiou IQcomfort optimalizujú tuhosť podľa Vašej hmotnosti.
  Zvýhodnená cena 459€/ks(v.22cm)/496€/ks(v.25cm) platí pri kúpe dvoch matracov v štandardných rozmeroch do 100x200.Atypické rozmery do rozmeru 100x200 cm je možné zakúpiť s prirážkou 10%.Viac info. na stiahnutie nižšie.
   
  typ:                                              -penový matrac
  materiál:    -peny:CuremfoamTM BASE MASTER, SUPER SOFT Visco 50,SUPER VOLUME visco 85
  poťah:
   
  -Curem Galaxy,odzipsovateľný, prateľný
  štandardné rozmery v cm:
   
  -80x200,90x200(80x195,85x195,90x190),100x200
  -120x200,140x200,160x200,180x200,200x200
  možnosť výroby atypu(šírka/dĺžka):
    -áno (na celé cm do rozmeru š.200 cm a dl.240 cm)
  -pre nacenenie atypického rozmeru nás kontajtujte tu
  výška:
   
  -22 cm/25cm
  nosnosť:
   
  -130 kg
  záruka:
   
  -na jadro matraca až 10 rokov.Záruka je regresívna.
   Viac info. na na stiahnutie nižšie.
  doporučený rošt:   -lamelový(vyššia trieda roštov),príp.polohovateľný
  dodacia doba:   -pri štandardných rozmeroch 14 dní
  na stiahnutie:   Čo je to Curem?
  AKCIOVÝ LETÁK
   
     SPÝTAJTE SA NA PRODUKT
      matrac je možné vyskúšať na predajni
 • CUREM C4500
  992,00€496,00€
  CUREM C4500

  CUREM C4500

  text_manufacturer Hilding Anders text_modelCUREM C 4500 text_availability text_outstock
  text_price 496,00€ 992,00€
  Založené na 0 recenziách.
  CUREM C 4500
  Originálne poddajné pohodlie, ktoré Vás objíme a rozmazná. Najobľúbenejší matrac Curem s voliteľnou výškou 22/25/28 cm.
  Matrac vďaka 3- vrstvovej konštrukcii, tzn. použitím 2 pamäťových a 1 pružnej peny CuremfoamTM dokáže navodiť dokonalo poddajný pocit pri zachovaní vynikajúcej podpory.Je tuhy tak akurát.
  Zvýhodnená cena 496€/ks(v.22cm)/510€/ks(v.25cm)/572€/ks(v.28cm)platí pri kúpe dvoch matracov v štandardných rozmeroch do 100x200.Atypické rozmery do rozmeru 100x200 cm je možné zakúpiť s prirážkou 10%.Viac info. na stiahnutie nižšie.
   
  typ:                                              -penový matrac
  materiál:    -peny:CuremfoamTM Base Master, SUPER SOFT Visco 50,SUPER VOLUME visco 85
  poťah:
   
  -Curem Galaxy,odzipsovateľný, prateľný
  štandardné rozmery v cm:
   
  -80x200,90x200(80x195,85x195,90x190),100x200
  -120x200,140x200,160x200,180x200,200x200
  možnosť výroby atypu(šírka/dĺžka):
    -áno (na celé cm do rozmeru š.200 cm a dl.240 cm)
  -pre nacenenie atypického rozmeru nás kontajtujte tu
  výška:
   
  -22 cm/25cm/28cm
  nosnosť:
   
  -130 kg
  záruka:
   
  -na jadro matraca až 10 rokov.Záruka je regresívna.
   Viac info. na stiahnutie nižšie
  doporučený rošt:   -lamelový(vyššia trieda roštov),príp.polohovateľný
  dodacia doba:   -pri štandardných rozmeroch 14 dní
  na stiahnutie:   Čo je to Curem?
  AKCIOVÝ LETÁK
   
     SPÝTAJTE SA NA PRODUKT
      matrac je možné vyskúšať na predajni