Ochrana osobných údajov

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV – INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY 

V súvislosti s 
1.nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov - General Data Protection Regulation,
2.smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/680,
3.zákonom č. 18/2018 Z.z. - Zákon o ochrane osobných údajov.

I. Základné ustanovenia
 • Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je:
NÁBYTOK U BRUCKNERA s.r.o., IČO 46452061 so sídlom: Farská 17,949 01 NITRA, zapísaný v OR Okr.súdu v Nitre, oddelenie s.r.o,vložka č.30439/N
(ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 • Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
  adresa: Nábytok u Brucknera s.r.o,Farská 17, 949 01 Nitra
  e-mail: predajna@bruckner.sk
  telefón: +421 37 65 85 401
 • Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 • Prevádzkovateľ neurčil zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov podľa § 44 Zákona.
II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
 • Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 • Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.
III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
 • Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je jedno alebo viacero z nasledujúcich
  • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
  • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
  • Váš súhlas so spracovaním pre účely registrácie na webovej stránke www.bruckner.sk podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona
  • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov ) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 • Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej požiadavky,alebo objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom;
 • pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 • Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.
IV. Doba uchovávania osobných údajov
 • Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
  • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
 • Príjemcovia osobných údajov sú osoby
  • podieľajúce sa na výrobe tovaru
  • podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb /
  • podieľajúce sa na vybavovaní reklamácie
  • zaisťujúce služby za účelom realizácie platby,finančné inštitúcie či splátkové spoločnosti,alebo poskytovatelia platobných služieb
  • v určitých prípadoch potrebné spolupracovať aj s inými spoločnosťami, ktoré plnia úlohy pre prevádzkovateľa. Spoločnosť si starostlivo vyberá svojich partnerov, ktorým Vaše dáta zveruje a ktorí sú schopní zaistiť také technické a organizačné zabezpečenie Vašich údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Vašim údajom či k ich inému zneužitiu. Jedná o služby zaisťujúce prevádzkovanie webovej stránky a ďalšie služby v súvislosti s riadením prevádzky. Napr. účtovnícke a ekonomické služby, archivačné služby ,služby spojené s dodanim softvéru a pod.)
 • Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.
VI. Vaše práva
 • Za podmienok stanovených v Zákone máte
  • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
  • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
  • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
  • právo na prenosnosť údajov podľa § 26 Zákona,
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 • Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia
  k zabezpečeniu osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečenie prístupu ku počítačom heslom, používaním zabezpečeného softvéru a pravidelnou údržbou počítačov.
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
VIII. Cookies
 • Spoločnosť Nábytok u Brucknera s.r.o používa cookies na zlepšovanie svojich online služieb. Používaním stránky prevádzkovanej Nábytkom u Brucknera s.r.o vyjadrujete tejto spoločnosti súhlas s používaním cookies v súlade s nastavením prehliadača.
  Ak navštívite naše webové stránky a zároveň máte v prehliadači povolené prijímanie cookies, považujeme to za súhlas s ich používaním a akceptovanie našich podmienok používania. Inštrukcie ako zmeniť nastavenia cookies nájdete v Nápovede alebo Pomoci každého prehliadača.
 • Čo sú cookies
  Súbory cookies sú malé dátové súbory vďaka ktorým si internetový obchod/webová stránka môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné. Cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač ani iné zariadenia používané na prehliadanie internetu.
IX. Záverečné ustanovenia
 • Odoslaním kontaktov z internetového kontaktného formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate,
 • súčasne potvrdzujete, že v prípade, ak máte menej ako 16 rokov, vám bol zákonným zástupcom (napr. rodičom) poskytnutý alebo schválený súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.
 • S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára, alebo podpisom objednávky, alebo Zmluvy o dielo. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.
Akčná ponuka
 • GRAND výpredaj
  1 240,00€744,00€
  GRAND výpredaj

  GRAND výpredaj

  text_manufacturer Triant text_modelGRAND výpredaj text_availability text_instock
  text_price 744,00€ 1 240,00€
  Založené na 0 recenziách.
  GRAND zostava:stôl+stoličky
  prevedenie:dyha jelša, farba čerešňa svetlá,sedák látka
  rozmer stola:165x85/75cm,pevný
   
  pôvodná cena za zostavu:1 240 €
  výpredajová cena:744€
   
 • KANSAS
  KANSAS

  KANSAS

  text_manufacturer Wiemann text_modelKANSAS text_availability text_instock
  Založené na 0 recenziách.
  KANSAS je model s bohatou ponukou odkladacích priestorov- skríň a komôd. Skriňa má zaujímavý spôsob otvárania:ľahúčko potiahnete za úchytku a dvere sa otvoria automaticky. Krátke video TU
  materiál:    -lamino/sklo, detail v čele postele koženka
  prevedenie:
   
  -champagner dekor
  -havanna dekor
  -alpská biela dekor
  vnútorné rozmery postelí v  cm:
   
  -140x200
  -160x200
  -180x200
  -200x200
  možnosť predĺženia postele v cm:
    -210
  -220  
  zvýšená bočnica postele-
  minimálne 45 cm od podlahy:
   
  -áno
  úložný priestor:
   
  -áno zásuvka
  možnosť výroby atypu:
   
     na stiahnutie:
    -perokresba prvkov +cenník v pdf
 • KINGSTONE
  KINGSTONE

  KINGSTONE

  text_modelKINGSTONE text_availability text_instock
  Založené na 0 recenziách.
  KINGSTONE
  Čelo výška 120 cm.Spací systém BOXSPRING UP MAXI 40 ponúka veľký, dobre prístupný úložný priestor, ktorý sa otvára pomocou kovania s pneumatickými piestami, ktoré uľahčia zdvíhanie aj pri použití tažších matracov. Povrch, na ktorý matrac dosadá, má poťah s protišmykovou úpravou pre zafixovanie matraca proti posunutiu na posteli.
  materiál:    -nábytková látka,koženka,nožičky drevo/kov
  prevedenie:   -podľa aktuálneho vzorkovníka-k dispozícií na predajni
  vnútorné rozmery postelí v  cm:   -120x200
  -140x200
  -160x200
  -180x200
  -200x200
  možnosť predĺženia postele v cm:   -210
  -220
  -nad 220
  zvýšená bočnica postele-
  minimálne 45 cm od podlahy:
    -áno(podľa zvoleného typu nožičiek)
  úložný priestor:   -áno, výklop(bočný,alebo od nôh)
  možnosť výroby atypu:   -na dopyt
   cena:   -podľa typu postele a výberu látky:od 696€ za rám postele(bez úložného priestoru)
  na stiahnutie:   -rozmery klasickej postele , typy nôh ,
 • konferenčný stolík ARTE M
  240,00€89,00€
  konferenčný stolík ARTE M

  konferenčný stolík ARTE M

  text_manufacturer ARTE M text_modelkonferenčný stolík ARTE M text_availability text_instock
  text_price 89,00€ 240,00€
  Založené na 0 recenziách.
  konferenčný stolík
  prevedenie:lamino dub "oak", biele sklo
  rozmer:110x60/35cm
   
  pôvodná cena:240€
  výpredajová cena:89€
   
 • LANDY
  92,00€46,00€
  LANDY

  LANDY

  text_manufacturer Gazel text_modelLANDY text_availability text_instock
  text_price 46,00€ 92,00€
  Založené na 0 recenziách.
  LANDY
  samostatná barová  stolička
  prevedenie:bukové drevo mor.čerešňa,kostra kov sivý
  rozmer:výška 76cm v sedadle a 94 cm v operadle
  pôvodná cena:92€
  výpredajová cena:46€
  CENA ZA POSLEDNÝ VYSTAVENÝ KUS
 • MOKA
  259,90€220,90€
  MOKA

  MOKA

  text_manufacturer TULI text_modelMOKA text_availability text_instock
  text_price 220,90€ 259,90€
  Založené na 0 recenziách.

  Hľadáte originálne a pritom stále elegantné sedenie do obývačky? Sedací vak Moka si obľúbite vďaka jeho organickým tvarom a širokému využitiu. Jeho dizajn bol navrhnutý dizajnérom Michalom Riabičnom s dôrazom na komfortné široké sedenie a ergonómiu. Elegantný a pevný tvar v kombinácii so zvislými švami ho predurčujú na použitie predovšetkým do denných priestorov. Vak si zamilujete pri leňošení, pozeraní televízie či domáceho kina, hraní playstation, čítaní knihy, ale tiež pri práci s notebookom alebo učení. Môžete ho pokojne využiť ako štýlové a komfortné kreslo, a to nielen v obývačke, spálni či pohodovej domácej kancelárií, ale aj na krytej terase či v záhrade. Exteriérové modely sú priam stvorené na to, aby ste si naplno vychutnávali pobyt na čerstvom vzduchu. V prípade interiéru je vak vhodnejší do väčších priestorov. Veľmi ľahko sa však prenáša a je nesmierne odolný, takže vám určite vydrží slúžiť celé roky.

  Sedací vak Moka bol špeciálne navrhnutý k taburetu Kuba, oba produkty spája pevnosť, príjemné oblé tvary a výrazný lem.

  ZVÝHODNENÁ CENA 220,90 €  ZA VAK V LÁTKE LINDI 661 VYSTAVENÝ V PREDAJNI

  Rozmer: cca 70x108/86cm
  Hmotnosť: 6,5kg